Privacybeleid

Inleiding


Welkom bij foodlocate.com. We hechten waarde aan uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.


Informatie die we Verzamelen


Persoonsgegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Betalingsinformatie (indien van toepassing)

Gebruiksgegevens

We verzamelen gegevens over hoe u toegang krijgt tot en gebruik maakt van onze diensten, inclusief:

 • Browsertype
 • Apparaatgegevens
 • Bezochte pagina's
 • Tijd doorgebracht op pagina's

Cookies en Trackingtechnologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om activiteiten op onze dienst te monitoren en bepaalde informatie op te slaan. Voor meer details, bezoek ons Cookiebeleid.


Hoe We Uw Informatie Gebruiken

Uw gegevens worden gebruikt om:

 • Onze diensten te leveren en te onderhouden
 • Uw ervaring te personaliseren
 • U op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten
 • Deelname aan interactieve functies mogelijk te maken
 • Klantenservice te bieden
 • Gebruik te analyseren om onze diensten te verbeteren
 • Transacties te verwerken en gerelateerde informatie te verzenden
 • Fraude te voorkomen en onze diensten te beveiligen

Hoe We Uw Informatie Delen


Dienstverleners van Derden

We kunnen derden inhuren om onze diensten te vergemakkelijken. Deze derden hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet te onthullen of voor andere doeleinden te gebruiken.


Zakelijke Overdrachten

In het geval van een fusie, overname of verkoop van activa kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.


Wettelijke Vereisten

We kunnen uw persoonlijke gegevens te goeder trouw onthullen wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, om mogelijke misstanden in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken, om de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen en om te beschermen tegen juridische aansprakelijkheid.


Gegevensbeveiliging

We implementeren robuuste beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Onze servers bevinden zich in beveiligde datacenters die worden aangedreven door hernieuwbare energie. Geen enkele methode van overdracht via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig.


Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Specifieke bewaartermijnen zijn afhankelijk van het type gegevens en het doel waarvoor we ze verwerken.


Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben
 • Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens aan te vragen
 • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen
 • Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan te vragen

Om deze rechten uit te oefenen, neem contact met ons op via ons contactformulier.


Wijzigingen in Dit Beleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen met een bijgewerkte herzieningsdatum. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid periodiek te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.


Contacteer Ons


Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem contact met ons op via ons contactformulier.


Laatst bijgewerkt: Mei 2024